Mạng lưới ATM Ngân Hàng Công Thương Việt Nam Kon Tum

Điểm đặt máy ATM VietinBank Kon Tum

Huyện Kon Plong 1 địa điểm
Huyện Ngọc Hồi 2 địa điểm
Huyện Đak Hà 1 địa điểm
Thành Phố Kon Tum 6 địa điểm