Mạng lưới ATM Ngân Hàng Công Thương Việt Nam Kiên Giang

Điểm đặt máy ATM VietinBank Kiên Giang

Huyện Giồng Riềng 1 địa điểm
Huyện Hòn Đất 1 địa điểm
Huyện Kiên Lương 2 địa điểm
Huyện Phú Quốc 3 địa điểm
Huyện Tân Hiệp 1 địa điểm
Thành Phố Rạch Giá 9 địa điểm