Mạng lưới ATM Ngân Hàng Công Thương Việt Nam Khánh Hòa

Điểm đặt máy ATM VietinBank Khánh Hòa

Thành Phố Cam Ranh 2 địa điểm
Thành Phố Nha Trang 21 địa điểm