Mạng lưới ATM Ngân Hàng Công Thương Việt Nam Hưng Yên

Điểm đặt máy ATM VietinBank Hưng Yên

Huyện Phù Cừ 1 địa điểm
Huyện Ân Thi 1 địa điểm
Huyện Khoái Châu 2 địa điểm
Huyện Kim Động 1 địa điểm
Huyện Mỹ Hào 2 địa điểm
Huyện Tiên Lữ 1 địa điểm
Huyện Văn Lâm 1 địa điểm
Huyện Yên Mỹ 1 địa điểm
Thành Phố Hưng Yên 4 địa điểm