Mạng lưới ATM Ngân Hàng Công Thương Việt Nam Hà Nam

Điểm đặt máy ATM VietinBank Hà Nam

Huyện Duy Tiên 1 địa điểm
Thành Phố Phủ Lý 6 địa điểm