Mạng lưới ATM Ngân Hàng Công Thương Việt Nam Đồng Tháp

Điểm đặt máy ATM VietinBank Đồng Tháp

Thị Xã Hồng Ngự 2 địa điểm
Huyện Châu Thành 1 địa điểm
Huyện Lai Vung 1 địa điểm
Huyện Lấp Vò 3 địa điểm
Huyện Tam Nông 1 địa điểm
Huyện Tháp Mười 1 địa điểm
Thành Phố Cao Lãnh 9 địa điểm
Thị Xã Sa Đéc 3 địa điểm
Huyện Hồng Ngự 1 địa điểm