Mạng lưới ATM Ngân Hàng Công Thương Việt Nam Đồng Nai

Điểm đặt máy ATM VietinBank Đồng Nai

Huyện Long Thành 5 địa điểm
Huyện Nhơn Trạch 5 địa điểm
Huyện Thống Nhất 3 địa điểm
Huyện Trảng Bom 1 địa điểm
Huyện Vĩnh Cửu 1 địa điểm
Thành Phố Biên Hòa 26 địa điểm
Thị Xã Long Khánh 2 địa điểm