Mạng lưới ATM Ngân Hàng Công Thương Việt Nam Bình Thuận

Điểm đặt máy ATM VietinBank Bình Thuận

Huyện Hàm Thuận Bắc 1 địa điểm
Huyện Đức Linh 2 địa điểm
Thị Xã La Gi 2 địa điểm
Tp Phan Thiết 9 địa điểm