Mạng lưới ATM Ngân Hàng Công Thương Việt Nam Bình Dương

Điểm đặt máy ATM VietinBank Bình Dương

Huyện Bến Cát 2 địa điểm
Huyện Phú Giáo 1 địa điểm
Thị Xã Tân Uyên 2 địa điểm
Thành Phố Thủ Dầu Một 9 địa điểm
Thị Xã Dĩ An 9 địa điểm
Thị Xã Thuận An 6 địa điểm