Mạng lưới ATM Ngân Hàng Công Thương Việt Nam Bình Định

Điểm đặt máy ATM VietinBank Bình Định

Huyện Phù Mỹ 1 địa điểm
Huyện Hoài Nhơn 2 địa điểm
Huyện Phù Cát 1 địa điểm
Huyện Tuy Phước 1 địa điểm
Thành Phố Quy Nhơn 13 địa điểm
Thị Xã An Nhơn 2 địa điểm