Mạng lưới ATM Ngân Hàng Công Thương Việt Nam Bến Tre

Điểm đặt máy ATM VietinBank Bến Tre

Huyện Mỏ Cày Bắc 1 địa điểm
Huyện Ba Tri 1 địa điểm
Huyện Châu Thành 5 địa điểm
Huyện Mỏ Cày 1 địa điểm
Thành Phố Bến Tre 4 địa điểm