Mạng lưới ATM Ngân Hàng Công Thương Việt Nam Bắc Ninh

Điểm đặt máy ATM VietinBank Bắc Ninh

Huyện Thuận Thành 2 địa điểm
Huyện Lương Tài 1 địa điểm
Huyện Quế Võ 2 địa điểm
Huyện Tiên Du 2 địa điểm
Huyện Yên Phong 5 địa điểm
Thành Phố Bắc Ninh 7 địa điểm
Thị Xã Từ Sơn 4 địa điểm