Mạng lưới ATM Ngân Hàng Công Thương Việt Nam Bà Rịa Vũng Tàu

Điểm đặt máy ATM VietinBank Bà Rịa Vũng Tàu

Huyện Côn Đảo 1 địa điểm
Huyện Long Điền 3 địa điểm
Huyện Tân Thành 5 địa điểm
Huyện Xuyên Mộc 2 địa điểm
Thành Phố Bà Rịa 3 địa điểm
Thành Phố Vũng Tàu 18 địa điểm